Hele fisk

Hjem/Hele fisk
  • En 10-armet calamares blæksprutte. Blæksprutten lever i dybder fra 20 til 250 meter. Er udbredt fra midt Norge til Nordafrika, inklusive Middelhavet. Blæksprutten kan fx pocheres, grilles, steges og marineres.
  • Hel køkkenfærdig rødspætte

    DKK16,00DKK42,00
    En hel køkkenfærdig rødspætte. Vægten afhænger af størrelsen på fisken og starter på 130 gram og op til 400 gram. Rødspætten er en god mager spisefisk med fast hvidt kød. Den er en meget vigtig art i dansk konsumfiskeri. Rødspætten kan ligesom de øvrige fladfisk, som tunger og skærissing, anvendes på forskellige måder. De kan f.eks. steges, pocheres, frituresteges, grilles, tørres eller røges. Tilberedningsforslag kan findes, ved at følge nedenstående link: http://www.2gangeomugen.dk/index.php?id=45
  • En hel køkkenfærdig rødtunge, perfekt til ovn, pande eller grill. Rødtungen lever på hård bund eller skalgrus fra 10 til 250 meters dybde, hvor de unge lever på lavere vand end de voksne. Den er udbredt fra Hvidehavet til Biscayen inklusive De Britiske Øer og Færøerne. I danske farvande er den udbredt indtil den vestlige Østersø.
  • Ungfisken lever på dybere vand end de ældre. Skærisingen er udbredt i Nordatlanten. I de danske farvande findes den i Nordsøen,Skagerrak og Kattegat. Skærisingen fanges med trawl og garn og optræder ofte som bifangst i rejetrawl. Kødet er meget fast med en fin hvid farve. Er perfekt til ovn, pande, og grill og kan derfor sagtens bruges på samme måde som rødspætten. Tilberedningsforslag kan findes, ved at følge nedenstående link: http://www.2gangeomugen.dk/index.php?id=45