Røgvarer

Hjem/Røgvarer
  • En røget makrel på cirka 250 gram. Makrellen er en pelagisk stimefisk. Den er en meget hurtig svømmer og danner store stimer fra overfladen og ned til 200 meters dybde. Den overvintrer i store stimer nær bunden. Makrellen er udbredt fra det nordlige Norge og Island til det nordlige Afrika. Makrel er en vigtig konsumfisk. Kødet er brunligt og velsmagende. Det har et højt fedtindhold og harskner derfor meget hurtigt.
  • En røget sildefilet. Silden lever pelagisk i store stimer fra 0 til 250 meters dybde. Den udfører ofte lange vandringer mellem gyde- og fourageringsområder. Den er udbredt i den nordlige del af Atlanten, i Nordsøen og østpå til den indre Østersø. En særlig underart kaldet strømning findes i de indre dele af Østersøen.
  • Varmrøget laks med hvidløg, peber eller krydderimix. Et stykke varmrøget laks vejer cirka 120 gram.