En hel køkkenfærdig rødspætte. Vægten afhænger af størrelsen på fisken og starter på 130 gram og op til 400 gram. Rødspætten er en god mager spisefisk med fast lyst kød. Den er en meget vigtig art i dansk konsumfiskeri. Rødspætten kan ligesom de øvrige fladfisk, som tunger og skærissing, anvendes på forskellige måder. De kan f.eks. steges, pocheres, frituresteges, grilles, tørres eller røges. Tilberedningsforslag kan findes, ved at følge nedenstående link: http://www.2gangeomugen.dk/index.php?id=45