En røget sildefilet.

Silden lever pelagisk i store stimer fra 0 til 250 meters dybde. Den udfører ofte lange vandringer mellem gyde- og fourageringsområder.

Den er udbredt i den nordlige del af Atlanten, i Nordsøen og østpå til den indre Østersø.

En særlig underart kaldet strømning findes i de indre dele af Østersøen.