Jomfruhummeren lever på dybder fra 40 til 250 meter på blød bund og ikke på klippe- og stengrund som hummeren.

I danske farvande lever jomfruhummeren i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Voksne jomfruhummere bliver for det meste, det samme sted resten af livet.

Kødet er fast, magert og hvidt med en svag lyserød farve på ryggen. Kødet er “finere” i konsistensen end hummerens kød.

Ønsker De et bestemt antal, er De meget velkommen til at kontakte os.

Tilberedningsforslag kan findes, ved at følge nedenstående link:

http://www.2gangeomugen.dk/index.php?id=45