Beskrivelse

SØTUNGE (Solea solea)

Søtunge, eller alm. Tunge, bliver af mange betragtet som den “fineste” fladfisk og er en særdeles værdifuld fladfisk for danske fiskere. Kødet er fint og fast og søtungen har en mild og fin smag. Søtungen er en nataktiv fladfisk, der lever af bunddyr. Den findes på sandet og mudret bund, ned til 300 meters dybde. Tungen bliver almindeligvis 30-40 cm lang og vejer ca. 320 g, når den er 4-8 år gammel. Max. længden er ca. 60 cm og vægten ca. 3 kg. Tunger kan blive over 20 år gamle.
Tungen træffes oftest på 10-60 meters dybde, på en mudderblandet sand- eller blødbund. Den er et natdyr, så om dagen lever den mest nedgravet. Tungen æder tyndskallede Muslinger, Børsteorm, små krebsdyr og yngel af Tobis. Tunger må fanges hele året.