Røget makrel fra vores eget røgeri,  cirka 300 gram.

Makrellen er en pelagisk stimefisk. Den er en meget hurtig svømmer og danner store stimer fra overfladen og ned til 200 meters dybde.

Den overvintrer i store stimer nær bunden. Makrellen er udbredt fra det nordlige Norge og Island til det nordlige Afrika.

Makrel er en vigtig konsumfisk. Kødet er brunligt og velsmagende. Det har et højt fedtindhold og harskner derfor meget hurtigt.