Kødet er meget fast med en fin hvid farve og kan derfor sagtens bruges på samme måde som rødspætten.

Skærisingen lever på blød bund fra ca. 40 meter ned til 1500 meter

og kan træffes på bunden af de dybe norske fjorde.

Ungfisken lever på dybere vand end de ældre. Skærisingen er udbredt i Nordatlanten.

I de danske farvande findes den i Nordsøen,Skagerrak og Kattegat.

Tilberedningsforslag kan findes, ved at følge nedenstående link:

http://www.2gangeomugen.dk/index.php?id=45