1000 gram friske, danske blåmuslinger, renset og pakket i Løgstør ved Limfjorden.

Blåmuslingen lever på lavt vand – ned til 10 meters dybde. Den er meget hårdfør, og tåler store variationer i temperatur og saltholdighed samt længere tids udtørring. Udbredt i danske farvande også helt ind i Østersøen og brakvandede fjorde. Sidder fast forankret til hinanden og/eller underlaget såsom pæle, sten eller plantevækst.

Tilberedningsforslag kan findes, ved at følge nedenstående link:

http://www.2gangeomugen.dk/index.php?id=45